d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เพชรบูรณ์ ปิดชั่วคราวร้านสะดวกซื้อ สถานที่ และสถานประกอบการเสี่ยง 22 รายการ คุมเข้มโควิด-19

182

เพชรบูรณ์ ปิดชั่วคราวร้านสะดวกซื้อ สถานที่ และสถานประกอบการเสี่ยง 22 รายการ คุมเข้มโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคำสั่งรายการที่ 21 ให้เปิดปิดชั่วคราวร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00-24.00 น.

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีการโต้แย้งถึงเหตุผลความจำเป็นต้องปิดชั่วคราว เนื่องจากมีเสียงประชาชนทักท้วงถึงร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลา โดยไม่มีช่วงเวลาปิดกิจการเพื่อทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อถือเป็นจุดเสี่ยง ที่สำคัญควรใช้มาตรฐานเดียวกับร้านค้าทั่วไป

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมของ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปสถานการณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)มีจำนวน 75 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 3 ราย, ออกจาก รพ.แล้ว 56 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย,
ไมพบเชื้อ 63 ราย รอผล 9 ราย