จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2562 ขบวนแห่เครื่องนมัสการยิ่งใหญ่พร้อมทั้งเปิดงานวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นมะปรางป่า เก่าแก่คู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ มีอายุราว 150 ปี

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 8 ก.พ.2562 ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2562 และเปิดงานวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นมะปรางป่า เก่าแก่คู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ มีอายุราว 150 ปี

เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีให้คงอยู่ในการดำเนินการ ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ขบวนแห่เครื่องสักการะพระแท่นศิลาอาสน์ในวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นขบวนแห่วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยขบวนแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าอุตรดิตถ์เมือง 3 วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) จำลองเหตุการณ์ในอดีตให้เห็นว่างานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์นั้นมีพุทธศาสนิกชนมาจากทุกสารทิศ เพื่อสักการะแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

อีกทั้งยังจะมีพิธีบวงสรวง พิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นมะปรางป่า เป็นต้นไม้ 1 ใน 63 ต้นที่ได้รับการประกาศให้เป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ตั้งอยู่หน้าพระวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ มีอายุราว 150 ปี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน