d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง มทบ.36 เปิด Class Learning อบรมทำหน้ากากอนามัย ผลิตน้ำยาเจลล้างมือให้กำลังพลและครอบครัว 

170

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง มทบ.36 เปิด Class Learning อบรมทำหน้ากากอนามัย ผลิตน้ำยาเจลล้างมือให้กำลังพลและครอบครัว

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง มณฑลทหารบกที่ 36 เปิดการเรียนการสอน Unit School ในหัวข้อ การจัดทำหน้ากากอนามัย แบบผ้าด้วยการเย็บโดยใช้เครื่องจักรเย็บผ้า และการผลิตน้ำยาล้างมือเจลแอลกอฮอล์ ให้กับกำลังพลและครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 36

เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และผลิตเพิ่มเติมขยายผลในหน่วยต่อไป รวมถึงการสาธิตและปฏิบัติจริงในการล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกวิธี ณ ห้องเรียนหมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมีกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน