d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ทต.ท่าสายลวด คุมเข้มไวรัสโควิด 19 ติดตั้งเครื่อง Thermoscan คัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด(คลิป)

118

ทต.ท่าสายลวด คุมเข้มไวรัสโควิด 19 ติดตั้งเครื่อง Thermoscan คัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลท่าสายลวด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร อำเภอแม่สอด ร่วมติดตั้ง เครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด พร้อม จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มคนขับรถสาธารณะ และผู้โดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มชาวเมียนมา ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งหากพบผู้ป่วยเข้าข่าย และมีประวัติการเดินทาง ในประเทศกลุ่มเสี่ยง และเข้าเกณฑ์แบบฟอร์มของการซักประวัติ ก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อส่งต่อ ให้ได้รับการดูแลรักษาตามขั้นตอนอย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น