รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ดีเดย์ 18 มี.ค. เซฟโควิด-19 สูงสุด จ่ายยา-เจาะเลือดไม่ต้องมาพบแพทย์

17200

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ดีเดย์ 16 มี.ค. เซฟโควิด-19 สูงสุด จ่ายยา-เจาะเลือดไม่ต้องมาพบแพทย์นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในส่วนของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เตรียมรับมือ เตรียมพื้นที่ เตียงผู้ป่วย และบุคลากร ไว้รองรับ โดยเฉพาะจะไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆอีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการดูแล ผู้ป่วยอาการหนักและเบา จึงมีมาตรการที่สำคัญผู้ป่วยนอกที่จะมารับบริการโรงพยาบาลพุทธชินราช เนื่องจากการนัดผู้ป่วยที่มีอายุมาก คุณตา คุณยาย ผู้สูงอายุ ถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้ ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจจะมีอาการรุนแรงและเสี่ยงชีวิตสูง บุคคลกลุ่มนี้ โรงพยาบาลพุทธฯ เหมือนเป็นชุมชนใหญ่ที่มีคนเข้ามาแออัดจำนวนมาก จะสามารถลดความ 50 % จากผู้มาใช้บริการวันละประมาณ 3,000 คน

นายแพทย์สุชาติ กล่าวอีกว่า จึงมีนโยบายลดผู้ป่วย ที่จะมาโรงพยาบาลพุทธชินราช แจ้งนัดรับยา เพื่อการรักษาต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อความควบคุมการระบาดของโรคและความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลพุทธชินราช ห้องตรวจอายุรกรรม แจ้งให้ผู้ป่วย ปกติหรือคงที่ ไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล หากมีอาการผิดปกติสามารถมาตรวจรักษาได้ตามปกติ กรณีเจาะเลือด หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

“โดยทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งยาไปที่โรงพยาบาลชุมชนอำเภอต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน ส่วนในเขตเมือง จะส่งไปที่ร้านขายยา ยกเว้นผู้ป่วยไม่คงที่ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถมารับบริการรักษาได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์” ผู้อำนวยการ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก กล่าว

นายแพทย์สุชาติ กล่าวด้วยว่า เนื่องจาก ในช่วง 3 – 6 เดือน ต้องเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แม้กระทั่งการเยี่ยมผู้ป่วยไม่ควรนำเด็กเล็กๆมากเกินมาด้วย และไม่ควรมาเกิน 2 คน ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้ที่ & LINE :&BUDHOSPChat แจ้งรับยาล่วงหน้า โทรศัพท์ 055-270300 ต่อ 15211 ตั้งแต่เวลา 08:30 -16:30 น