d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงใหม่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเครื่องบำบัดอากาศ 4 เครื่อง ติดตั้งประตูท่าแพ

152

เชียงใหม่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเครื่องบำบัดอากาศ 4 เครื่อง ติดตั้งประตูท่าแพ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบจำนวน 4 เครื่อง มาติดตั้งบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร มาติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดจุดติดตั้งที่บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพื้นที่ที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมาก รวมถึงมีการจราจรหนาแน่น โดยมีการฝึกอบรมการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจะเดินเครื่อง ในวันที่ 12 มีนาคม นี้

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควันอย่างใกล้ชิด ผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีห้องควบคุมและสั่งการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการประชุมติดตามสถานการณ์ และปรับแผนให้เข้ากับเหตุการณ์ในแต่ละวัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งการตรวจสอบจุดฮอทสปอต หรือจุดความร้อนจากดาวเทียม แบบตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลม ซึ่งสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ล่วงหน้าได้ราว 3 วัน เพื่อนำข้อมูลใช้ในการตัดสินใจสั่งการสู้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด