เชียงใหม่ งดงานสงกรานต์ ป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 

430

เชียงใหม่ งดงานสงกรานต์ ป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ ตลอดจนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2563

นายทัศนัย กล่าวอีกว่า โดยจะยังมีการตกแต่งเมือง เพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นล้านนาและจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ บริเวณลานประตูท่าแพและลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่จะยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมากทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง ด้วยการโรยปูนขาว นำจอก แหน เศษใบไม้ออกจากคูเมืองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งสกปรกในคูเมืองเชียงใหม่”นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการงดเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการงดนำน้ำจากคูเมืองมารดใส่กันและงดการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาสาดเล่นรอบคูเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอยู่ในน้ำได้ถึง 4 วัน และเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคน