พิษณุโลก พบ 101 ราย กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จนท.สธ.-ฝ่ายปกครอง เฝ้าระวังเข้ม เร่งผลิตหน้ากากผ้าแจกทั้งเมือง(คลิป)

2874

พิษณุโลก พบ 101 ราย กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จนท.สธ.-ฝ่ายปกครอง เฝ้าระวังเข้ม เร่งผลิตหน้ากากผ้าแจกทั้งเมือง

กักบริเวณสถานที่บ้านพัก พ้นระยะเวลาแล้ว 36 ราย ระบุยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือไวรัสโควิด 19 โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดผู้ประกอบการสถานบริการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการควบคุมดูแลทั้งข้าราชการ และประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอิหร่านเกาหลีใต้ อิตาลี และจีน จะมีการตรวจสอบควบคุมดูแลสถานที่จัดเตรียมไว้ 14 วันเพื่อให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้นอกเหนือจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 7 ประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ มาเก๊า เป็นต้น รวม 11 ประเทศ ส่วนผู้ที่มีกำหนดจะเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเลื่อนออกไปก่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ไปทำงานผิดกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่กลับเข้ามาผู้ที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ และมีการควบคุมดูแลโดยทั่วกันที่บ้าน พัก ทั้งข้าราชการและประชาชน ที่เดินทางไปเกาหลีใต้มาจะมีการควบคุมอยู่ที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดสถานที่ร งรับไว้แล้ว รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านอาหาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางการแพทย์และที่อยู่อาศัย

“บุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม ) จะคัดกรองที่กรุงเทพฯ และนำตัวไปสถานที่กักบริเวณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ” นายพิพัฒน์ กล่าวและว่า ที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและรณรงค์ทำหน้ากากผ้าอนามัยไปแล้ว 1 0,000 ชิ้น นับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากผ้า จำนวน 1,300 คน โดยได้รับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้โดยจะแจกประชาชนคนละ 2 ชิ้น เพื่อแทดแทนการขาดแคลน


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่เข้าข่ายสงสัยทุกรายได้รับการตรวจ ว่ามีเชื้อหรือไม่ ขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางกลับต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยง มีการติดตามดูแลทุกราย จำนวนตัวเลขในขณะนี้ 101 ราย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และฝ่ายปกครอง เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องถูกดูแลติดตามทั้งหมดว่าอาการเจ็บป่วย หรือ มีไข้หรือไม่ ถ้าป่วยหรือมีไข้จะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล และขณะนี้ได้พ้นระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน ไปแล้วจำนวน 36 ราย

“ด้านมาตรการป้องกัน ดำเนินการมาตลอด โดยการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อนำมาใช้ทดแทนหน้ากาก ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ส่วนข้อดี ประชาชนคนไหนไม่ได้อยู่ในจุดที่เสี่ยงมาก หรือเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยหรือไม่ได้ดูแล คลุกคลีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มอาเซียน ตนเองยังไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไร การใช้หน้ากากถ้าเพื่อป้องกันทั่วไป ไปในสถานที่คนหมู่มาก”นายแพทย์ปิยะ กล่าว