ผวาโควิด 19 งดจัดนครบาลเพชรบูรณ์ สมโภชเสาหลักเมือง 76 ปี-ราชสีห์เกมส์ -อำเภอรอบนอก

387
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผวาโควิด 19 งดจัดนครบาลเพชรบูรณ์ สมโภชเสาหลักเมือง 76 ปีราชสีห์เกมส์ อำเภอรอบนอก 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบต.บุ่งน้ำเต้า.หล่มสัก.เพชรบูรณ์ ดร.ภัทรดร พุทธนุรัตนะ นายกอบต.บุ่งน้ำเต้า .หล่มสัก แจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทั่งมีมติที่ประชุมให้จัดงานบวชเณรภาคฤดูร้อน วัดธารทิพย์ วันที่ 1-8 เมษายน 2563 และปีนี้ยกเลิกงานวันผู้สูงอายุรดน้ำขอพรเล่นน้ำสงกรานต์ถนนปิ้งไก่ข้าวเบือบุ่งน้ำเต้าวันนที่12-15 เมษายน 2563

อีกทั้ง งดจัดงานสมโกชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ตำบลบุ่งน้ำเต้า ครบรอบ 76 ปี วันที่21-26 เมษายน 2563 ทุกกิจกรรมในงานปีนี้ขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และจะดำเนินการต่อเมื่อเหตุการณ์จากโรคระบาดโควิด-19 ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ในขณะที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายเด่นณรงค์  ธรรมา นายกสมาคมฯประกาศเลื่อนงานการแข่งขันกีฬาตามที่สมาคมกำนัผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพชรบูรณ์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด เพชรบูณ์ราชสีห์เกมส์ครั้งที่ 9 ในวันที่17-18 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบ้ญญัติโรคติดต่อ ..2558

ประกอบกับนายอนุทิน ชาญวีกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมืผู้จัดกีฬาทุกประเกทให้เลื่อนกิจกรรมการจัดงานออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของโรคดังกล่าวดังนั้นเพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และด้วยความเป็นห่วงความปลอกภัยในสุขกาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จึงขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นต่อไป

นอกจากนี้นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด .บึงสามพัน ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่13-15 เมษายนนี้ เนื่องจากปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำชับมา จึงงดจัดงานฯดังกล่าวและให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเร่งชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจรวมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังชุมชนต่างๆได้รับทราบเช่นกัน

ส่วนที่เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี  .วิเชียรบุรี โดย..วัฒนพงษ์มเกิดพูล นายกเทศมนตรีตำบลวิเชียรบุรีแจ้งว่า ยังรอความชัดเจนจากคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฯก่อน จึงยังไม่มีประกาศเทศบาลฯเรื่องงดหรือยกเลิกกิจกรรมจัดงานสงกรานต์บนถนนบวงสรวงตั้งแต่สี่แยกสมปองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช