d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองกำลังผาเมือง กองบังคับการควบคุมทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่อาย

147

กองกำลังผาเมือง กองบังคับการควบคุมทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่อาย

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 8 มี.ค. 63, 10.00 น.กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมมหารพรานกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปกฯ, ผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวม 30 คน

เดินเท้าเข้าทำการดับไฟป่า ซึ่งเกิดจากการลุกไหม้ขยายเป็นวงกว้างมาจากพื้นที่ตอนใน บริเวณด้านทิศใต้ บ.ปะสี ต.มะลิกาฯ และสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ รวมพื้นที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 50 ไร่