พิษณุโลก พบกัน 4 ฝ่าย สร้างความเข้าใจเรื่องร้องบ่อขยะทองคำ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และคณะ  พร้อมด้วยนายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนชาวบ้านผู้ร้องเรียน ผู้แทนบริษัทไทมีดี จำกัด ผู้กำจัดขยะ ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ฝังกลบขยะ พื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะตามหลักวิชาการอย่างไร ในอันที่จะไม่ให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณโดยรอบ ผู้ร้องเรียนได้มีการซักถามวิธิการฝังกลบ ปัญหาข้อข้องใจและผลกระทบที่อาจจะติดตามมา ตลอดจนการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจกันได้ในเบื้องต้น

ด้านนายนายชาตรี ไชยวงศ์ กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 4 ฝ่าย มีหน่วยงานกลางของเรา ผู้ควบคุมกำกับใบอนุญาต คือ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้ร้องเรียน มีการพูดคุยกันและมาพบเห็นกันในสถานที่จริงเอาเรื่องปัญหาเฉพาะหน้ามาอธิบายกัน ในเบื้องต้นได้ทำความเข้าใจในระบบและเข้าใจแล้ว

“ทั้งนีั ผู้ร้องเรียนมีปัญหา คือ 1.ข้อข้องใจบ่อขยะการปูผ้ายางไม่เต็มพื้นที่ ได้อธิบายไปแล้ว เนื่องจากเป็นเฟสแรกของผู้ประกอบการ ในเบื้องต้นจะมีหนังสือออกคำแนะนำปูให้เต็มต่อไป ทำให้ผู้ร้องคลายกังวลโดยเร็วเลย
2.กังวลใจเรื่องบ่อน้ำเสีย ผู้ร้องเกรงว่าฝนตกลงมาน้ำเพิ่มจะล้นออกมา มีมาตรการป้องกันอย่างไร เรื่องนี้ได้อธิบายผู้ประกอบการพร้อมที่จะรถสูบน้ำเอาน้ำเสียออกมาโดยประสานกับทางเทศบาลนครไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะสูบออกไปรวมกับแพล๊นของโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเทศบาลนครนำไปใช้ประโยชน์ผลิตไบโอแก๊ส สามารถช่วยผ่อนคลายความกังวล ซึ่งบ่อขยะทางเทศบาลนครได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรออยู่แล้ว ไม่ได้นำไปทิ้งที่ไหนเลยในพื้นที่
3.ผู้ร้องได้สบายใจ เพราะอธิบายชัดเจนเอาแบบให้ดูแล้ว อธิบายได้เข้าใจ และช่วยผ่อนคลายบางเรื่อง แม้จะไม่ทุกเรื่อง” นายชาตรี กล่าว