ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดนิเทศงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 62 หวังปรับแผนตามสถานการณ์ปัจจุบัน

พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดคณะออกนิเทศงานดานไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 ตลอดจนร่วมปรับปรุงพัฒนาแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าได้ประสานหน่วยทหารทุกจังหวัดดำเนินการฉีดละอองน้ำพร้อมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดฝุ่นละอองในห้วงเวลา 05.00 น.และ 18.00 น.เพื่อลดประมาณฝุ่นละอองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตลอดจนประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศและการควบคุมมลพิษทางเสียง รวมทั้งการฉีดสเปรย์น้ำบริเวณรอบโรงงานเพื่อเป็นการลดปริมาณในอากาศอีกทางหนึ่ง ซึ่งทุกโรงงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี