สุโขทัย เปิดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นักท่องเที่ยวใส่ผ้าไทยเดินเที่ยว


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการหวัดสุโขทัยประธานเปิดงาน“ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคพร้อม ชิม ชม ช้อป สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการนุ่งผ้าไทยเข้าร่วมเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นั่งช้างร่วมขบวนแห่มาเปิดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง โบราณ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กำหนดจัด ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม ประกอบด้วย หมู่บ้านวิถีไทย 10 ท้องถิ่น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน การแสดงวิวัฒนาการผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

การแสดงประกอบแสงสีเสียง เรื่อง “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเรืองไสวเมืองมรดกโลก” ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของอำเภอศรีสัชนาลัย จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก , ชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากมาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง , เครื่องเงินทองลายโบราณ เป็นต้น โดยบรรยากาศงานทั้งหมดจะเป็นการย้อนอดีต โดยรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมงานสวมใส่ชุดไทย หรือ เครื่องประดับ ที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสัชนาลัย เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศงานให้สมคุณค่ากับการย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลก


เครดิต :ปชส.สุโขทัย ภาพ/ข่าว