รพ.พุทธชินราช มาตรการเข้ม เปิดประตูเข้าทางเดียว เยี่ยมผู้ป่วยครั้งละ 2 คน เผยยังไม่พบผู้ป่วยโควิด 19

2248

รพ.พุทธชินราช มาตรการเข้ม เปิดประตูเข้าทางเดียว เยี่ยมผู้ป่วยครั้งละ 2 คน เผยยังไม่พบผู้ป่วยโควิด 19

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 และโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆทโรงพยาบาล จึงได้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือญาติเดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าตึกทันที
2. โรงพยาบาลได้จัดสถานที่ในการตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไว้ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอก เปิดบริการตรวจรักษาวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.
3. ก่อนเข้าอาคารผู้ป่วยนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารรังสี และผ่าตัด และศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก ในส่วนที่ตั้ง ณ โรงพยาบาลรังสีรักษา จะได้รับการวัดไข้ก่อนทุกครั้ง
4.อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารเฉลิมพระเกียรติทางโรงพยาบาลได้ทำการปิดประตูด้านหลังอาคาร สามารถเข้า-ออกได้ทางประตูด้านหน้าเท่านั้น เพื่อเป็นการควบคุมผู้ที่จะเข้าออกภายในอาคาร
5. ขอความกรุณางดนำเด็กและผู้สูงอายุมาเยี่ยมผู้ป่วย โดยสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน

ด้านนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก กล่าวว่า โรงพยาบาลเปิดคลินิกนอกอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเข้าไปในอาคาร เข้าไปแออัดหรือปะปนผู้ป่วยอื่น มีการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าข่าย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องแอดมิดรับเข้าไว้ในโรงพยาบาล ที่จะต้องส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือไม่ ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกยังไม่พบผู้ป่วยเป็นโรคโควิด 19

“ในอนาคตมีแผนรองรับ กรณี เกิดผู้ป่วยขึ้นมาจริง จึงมีการแยกโรค เช่น ห้องแยกโรค ห้องความดันลบ ในส่วนของอาคารพิเศษเอาไว้รองรับสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากที่จะเข้ามา ประเมินความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เช่น การเช็คสต๊อกหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ต่างๆกรณีที่รุนแรง เครื่องช่วยหายใจ ความพร้อมของห้องต่างๆ เพราะสถานการณ์ในอนาคตจะเปลี่ยนไปขนาดไหน”