3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

ศธจ.พิษณุโลก คุมเข้ม ป้องกันไวรัสโควิด 19 รร.รัฐ-เอกชน เร่งสอบปิดภาคเรียน

844
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ศธจ.พิษณุโลก คุมเข้ม ป้องกันไวรัสโควิด 19 รร.รัฐ-เอกชน เร่งสอบปิดภาคเรียน

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสภาพการในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าครูและบุคลากร นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะยังไม่พบผู้ป่วย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

นายลือชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ให้ชะลอการจัดกิจกรรมลูกเสือ หรือยุวกาชาดที่มีลักษณะเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น

ศึกษาธิการจังหวัดพิษโลก กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมติตตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างใกล้ชิด การขออนุญาตไปราชการยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตาม กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนั้นยังให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรคประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอความอนุเคราะห์ให้เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

“สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก พร้อมกำชับให้โรงเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด โดยกำชับโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกส่วนราชการ Big Clennig Day พร้อมกัน ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ด้วย”นายลือชัย กล่าว

ด้านนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการมา พอสอบเสร็จให้หยุดกิจกรรม อนุบาลพิษณุโลก เดิมกำหนดสอบปลายปีวันที่ 9-10 มีนาคม และหยุดโรงเรียน รับฟังผลสอบวันที่ 30 มีนาคม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม ประชุมทีมวิชาการของโรงเรียน จึงเลื่อนสอบขึ้นมาในวันที่ 5-6 มีนาคม และปิดการเรียนการสอนไปเลย การรับฟังผลสอบในวันที่ 30 มีนาคม จะแจ้งทางออนไลน์ของโรงเรียน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้ปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทุกระดับชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์เครื่องใช้และพื้นตามจุดต่าง ๆ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้ประกาศเลื่อนปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ส่วนเด็กระดับอนุบาล และเลื่อนสอบปลายปีการศึกษาออกไป สำหรับโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ขอปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กรณีผู้ปกครองชำระค่าเรียนภาคฤดูร้อนไว้แล้ว สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้