3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

พิษณุโลก คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

416
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูปัญญารัตนาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ สามเณร ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

โดยคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาฯ ทุกวันที่ 28 เป็นประจำทุกเดือน โดยจะสลับหมุนเวียนไปกันแต่ละวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก