3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

อนุบาลเชียงใหม่ ปิดเรียน 2 สัปดาห์ หลังพบผู้ปกครองเป็นไกด์กลับจากญี่ปุ่น

342
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อนุบาลเชียงใหม่  บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  หลังพบผู้ปกครองเป็นไกด์กลับจากญี่ปุ่น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดบิ๊กคลีนนิ่ง พ่นยาทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้ง รร. หลังพบผู้ปกครอง เป็นไกด์เพิ่งเดินทางกลับจากฮอกไกโด เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ช่วยกันพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคาร และห้องเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล จนถึงประถมศึกษา หลังเมื่อวานนี้( 27 ก.พ.)ได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมีอาชีพเป็นไกด์ ได้พากรุ๊ปทัวร์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะเดินด้วยสายการบินไทยมายังจังหวัดเชียงใหม่

หลังเดินทางกลับมาผู้ปกครองรายนี้ได้มาส่งลูกที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 4 วัน กระทั่งทางโรงเรียนทราบข้อมูลเมื่อวานนี้ จึงสอบถามผู้ปกครองกระทั่งตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย แม้ผู้ปกครองรายนี้จะผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว และยังไม่พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผู้ปกครองเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียน จึงจำเป็นต้องประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งเพื่อติดตามอาการของผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงปิดโรงเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ล่าสุดวันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เชิญอาจารย์ และสมาคมผู้ปกครองประชุมด่วน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน เนื่องจากในช่วงนี้เด็กนักเรียนใกล้สอบแล้ว จึงต้องหารือกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการสอบ และเลื่อนกิจกรรรมต่าง ๆ อย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียน