ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ยอดเพิ่มอีก บางเขตถึง 25 พรรคการเมือง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดพิษณุโลก บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีผู้สมัครเพิ่มเติมของพรรคการเมืองใหม่ และพรรคการเมืองที่ยังส่งผู้สมัครไม่ครบทุกเขต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก ควบคุมการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยพรรคการเมืองที่ไม่มีรายชื่อสมัคร ส.ส.ก่อนหน้านี้ และได้ส่งผู้สมัครลงเขตต่างๆในวันนี้ ประกอบด้วย พรรคพลังครูไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลังชาติไทย พรรคกรีน

เมื่อการปิดรับสมัคร ส.ส.เวลา 16.30 น.ทำให้มีผู้สมัครทั้งวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 เขต
ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 23 คน เขต เลือกตั้งที่ 2 จำนวน 23 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 21 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 20 คน และเขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 112
คน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครในวันแรกมีเพียง 87  คน