อุตรดิตถ์ เปิดงานงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี  44 ขบวนยิ่งใหญ่


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลั่นกลองเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี อำเภอพิชัย งานแห่เจ้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างรองจากจังหวัดนครสวรรค์


เวันที่ 22 ธันวาคม 2561นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2561 โดย”มีการแห่มังกรนำไม้ตีกลองมาให้ผู้ว่าตีกลองเปิดงาน ก่อนที่จะร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมี 44 ขบวน ระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า ทุกภาคส่วนในอำเภอพิชัย ได้ร่วมกันจัดประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคมนี้ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย เพื่อร่วมสืบทอดและส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอพิชัยที่สืบทอดกันมาช้านานให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัยให้เป็นงานประเพณีในระดับจังหวัดและบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

นายอำเภอพิชัย กล่าวด้วยว่า ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ก่อตั้งมานานกว่า 147 ปี โดยชาวอำเภอพิชัย เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป การจัดงานประเพณีไหว้เจ้าแม่ทับทิม ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ โดยมีประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมอย่างอย่างใหญ่ทุก 3 ปี มีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุก 6 ปี หรือ 7 ปี และพิธีไหว้ตามประเพณีจีนโบราณ รวมถึงพิธีทิ้งกระจาด หรือโปรยทานอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน