ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา และผู้แทนกองทัพสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พันเอก กวิน นาคเรือง ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา และผู้แทนกองทัพสิงคโปร์ ที่รับผิดชอบส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน เข้าเยี่ยมคำนับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อชี้แจงข้อมูลการฝึกคอบร้าโกลด์19 รวมถึงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง และโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก

ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยมีทหารไทย ทหารสหรัฐอเมริกาและทหารสิงคโปร์ ร่วมดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และมีกำหนดจะส่งมอบอาคารภายในวันที่ 19 ก.พ. นี้
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสชื่อว่า “คอบร้าโกลด์” เป็นการฝึกร่วมผสมกับนานาชาติขนาดใหญ่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเป็นปีที่ 38 โดยได้หมุนเวียนการฝึกเป็นวงรอบๆ ละ 2 ปี ซึ่งปีนี้เป็นวงรอบการฝึกแบบ Light year

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังพลในกองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ ที่มีประเทศเข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยมีการฝึกฝ่ายเสธนาธิการ (STAFFEX) , การฝึกภาคสนาม (FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศพร้อมกับการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น