กกต.พิษณุโลก วอนผู้สมัคร ยึดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์

พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทุกอย่างขอขอบคุณผู้สมัครและผู้สนับสนุน

ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวด้วยว่า อยากจะขอความร่วมมือผู้สมัครในการเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบที่กำหนดตามที่เรียนให้ทราบไปแล้ว ส่วนพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามเวลามีประกาศรายชื่อที่ กกต.ส่งไปให้ตรวจสอบรายชื่อในทะเบียนบ้าน ขาดหรือเกิน ให้ไปเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ และขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 เขต ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันแรกจำนวน 87 คน