ชาวไทย เชื้อสายจีน ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ต่างเดินทางไหว้เจ้า ที่ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า เพื่อความสิริมงคลช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศวันไหว้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ได้มีประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีน ต่างเดินทางพร้อมครอบครัว นำเครื่องไหว้ สักการะ ตามศาลเจ้าต่างๆ ที่เคารพนับถือ โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างนำ หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนม กระดาษเงิน กระดาษทอง เหล้าและ น้ำชา นำมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า อย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้พบว่าอาจไม่คึกคักเหมือนก่อน ซึ่งคาดว่าจากสภาพเศรษฐกิจ ทำให้หลายคนมีการจัดชุดไหว้ ในขนาดที่พอเหมาะ แต่ยังคงมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน มุ่งมั่นในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่มีการสืบทอดกันมาแต่ช้านาน

 

ในวันเดียวกันก็จะนำของเซ่นไหว้ ไปไหว้บรรพบุรุษ พร้อมจุดธูปเทียนขอขมา และขอให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนั้น ได้ส่งกระแสจิตให้ลูกหลานได้มีความสุข พร้อมกับมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ส่งผลบุญและกุศลไปให้ เพื่อแสดงความกตัญญู เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตลอดจนให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า รับช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

ขณะที่ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด ได้กล่าวถึง แม่สอดมูลนิธิการกุศล เป็นองค์กรของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน องค์กรเดียวในอำเภอแม่สอด บรรพชนของเราได้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของบรรพชน สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยต้องขอบคุณบรรพชนของแม่สอด ตั้งแต่อดีตท่านได้ริเริ่มในการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีน หรือโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ในปัจจุบัน ที่จะครบรอบ 72 ปี พร้อมกับได้มีการก่อตั้ง ศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า

ในปีนี้ก็จะมีการฉลองครบรอบ 50 ปี ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของบรรพชน ทำให้ลูกหลาน สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ ท่านได้มีถึงปัจจุบัน และในอนาคตต่อไป ทั้งนี้เนื่องในโอกาสตรุษจีน จึงขออำนวยอวยพรให้กับ พี่น้องประชาชน ที่อยู่ในจังหวัดตาก ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ครอบครัวอบอุ่น ตลอดปี 2562 ปีหมูทองนี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น