d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

“พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง” รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตามรอยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

418

“พ่อสอนไว้ ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง” รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตามรอยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการ โครงการบำบัดน้ำเสียการจัดทำแหล่งเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้วิธีทางธรรมชาติและผสมผสานกับทฤษฎีของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จึงเกิดเป็นโครงการ “โคก หนอง ขนมครก สวนครัวไม้ประดับโมเดล” บริเวณริมน้ำน่าน ด้านหน้าของโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ละครบ้านพักกำลังพลในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นที่ทางการเกษตร ในค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทดลองและสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับกำลังพลครอบครัวทหารกองประจำการและประชาชนผู้สนใจ

หลักการดำเนินงาน 1. ใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ผ่านการดูดซึมโดยใช้หินกรองดินพืชคลุมดินไม้ประดับสวนครัว 2. ระบบการไหลของน้ำขนมครกให้มีการซึมผ่านของน้ำไปด้านข้างบริเวณดินชั้นบนที่พืชนำไปใช้ประโยชน์เป็นการให้น้ำ สอนวิธีธรรมชาติ ดัดแปลงจากแก้มลิงสามารถเป็นแหล่ง ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นระยะ 3.การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จิตอาสาและความรู้

พลตรี นายแพทย์วุฒิชัย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อธิบายความเป็นมาของโครงการดังกล่าวกับนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ในโอกาสที่เยี่ยมชมว่า การรักษาน้ำน่าน เมื่อรักแล้วอย่าไปทำลาย ต้องรักษา อย่าใส่อะไรลงไปในแม่น้ำน่านแต่ละครั้ง ขอให้นึกถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ มูลเหตุจากน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำทิ้งจากครัวเรือน หรือครอบครัวทหารบ้านพักในค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต้นทางน้ำมีทั้งกลิ่นและสี บ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำ เข้าไปสู่คำว่าน้ำเสียแล้ว ทั้งสีดำ มีกลิ่น ท่อนปลาย คือ เหม็น โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติใช้พืช ดูดซึม ในแต่ละระดับ ท้ายที่สุดปล่อยน้ำลงไปทางธรรมชาติปราศจากมลภาวะที่จะทำลายแม่น้ำน่านได้ แต่ไม่ใช่น้ำทิ้งจากโรงพยาบาล เพราะไม่สามารถทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เพราะมีสารหลายอย่างการบำบัดมีวิธีพิเศษ

พลตรี นายแพทย์วุฒิชัย กล่าวอีกว่า การตรวจวัดทางชีวภาพเอาน้ำแต่ละจุดไปวัดว่ามีสารตกค้างอย่างอื่นหรือไม่ ตัววัดที่ง่ายที่สุด คือต้นไม้ที่อยู่ในบ่อ ยังสามารถออกดอกในปริมาณพอเหมาะพอควรมีการเจริญเติบโตในระดับธรรมชาติ บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ กลิ่นที่เหม็น และสีเจือจางลง ปลายทาง คือแม่น้ำน่านขณะนี้เริ่มมีปลาเข้ามาเล่นแล้ว

นอกจากนั้นโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังเข้าไปดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในทัณฑสถานหญิง พิษณุโลก “ราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”อีกด้วย

กร  บ้านกร่าง รายงาน