พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิด เดิน วิ่ง ปั่น วังทองใจเกินร้อย   มีผู้ร่วม 5,000 คน

1864

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์”เปิด เดิน วิ่ง ปั่น วังทองใจเกินร้อย   มีผู้ร่วม 5,000 คน


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น วังทองใจเกินร้อย “ครั้งที่ 1 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหารายได้ตัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลวังทอง โดยนักวิ่งเข้าร่วม 5,600 คน

โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วังทองใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ตระหนักในสุขภาพในมิติวงกว้าง และเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีมี โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากกว่า 500 รายต่อวัน ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ โดยทุกภาคส่วนของอำเภอวังทอง ได้ร่วมกันเสนอความคิดร่วมทำร่วมสร้าง มิติความเข้มแข็งให้กับชุมชน

อำเภอวังทองมีประชากรกว่า 123,000 คน มีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากกว่า 500 รายต่อวัน ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ โดยทุกภาคส่วนของอำเภอวังทอง ได้ร่วมกันเสนอความคิดร่วมทำร่วมสร้าง มิติความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดทำโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วังทองใจเกินร้อย

ชนันท์ ช่างเงิน/เอกสิทธิ ทรงสิทธิ ภาพ/ข่าว