ชายแดนตาก เนื้อหอม คณะนักลงทุน นักธุรกิจ ตัวแทนรัฐบาลจีน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลด้านการค้า การลงทุน (คลิป)

522
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ชายแดนตาก เนื้อหอม คณะนักลงทุน นักธุรกิจ ตัวแทนรัฐบาลจีน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลด้านการค้า การลงทุน


ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด ให้การต้อนรับ นักลงทุน นักธุรกิจ ของบริษัท COSRI ตัวแทนรัฐบาลจีน ที่เดินทางลงพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูล การค้าการลงทุน ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่สอด โดยมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด กล่าวว่า สำหรับคณะจากประเทศจีนที่เดินทางมาในครั้งนี้ ได้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากพื้นที่ของเรามีความพร้อมด้านกายภาพ ความพร้อมในด้านแรงงาน และการวางแผนการลงทุนด้านโลจิสติกส์และรถไฟความเร็วสูง

นอกจากนี้ในวันเดียวกันคณะ ได้เดินทางเข้าพบ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการค้าการลงทุน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้งเส้นทางเชื่อมโยงด้านการค้า รถไฟความเร็วสูง และข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งนี้ พบว่าสำหรับคณะดังกล่าวจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลนำไปเสนอแก่ต้นสังกัดและรัฐบาลจีน ในการหารือด้านการค้าการลงทุนต่อไป
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น