พิษณุโลก พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

926
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA ) ในการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2020 ณ โรงเรียนบ้านกร่าง ( พระขาวชัยสิทธิ์) ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธี

 

กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.34 สนภ.3 นทพ.) ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.80 X 20 เมตร กำหนดก่อสร้างระหว่าง 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่
สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 โครงการ โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย

ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
โครงการที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
โครงการที่ 2 โรงเรียนวัดเขาตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
โครงการที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการที่ 4 โรงเรียนบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการที่ 5 โรงเรียนบ้านวังไทร อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
โครงการที่ 6 โรงเรียนวัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โครงการที่ 7 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย