d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 35  รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก แจกหน้ากากอนามัย สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน กำลังพล ครอบครัว ชุมชนรอบค่าย

332

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ. 35  รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก แจกหน้ากากอนามัย สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน กำลังพล ครอบครัว ชุมชนรอบค่าย

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นางสุวรรณา มณีพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35)และคณะแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วย พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกันรณรงค์ในการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 35, แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และสอนวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน บริเวณชุมชนรอบค่ายพิชัยดาบหัก

มีการดำเนินการให้ความรู้ในการปฏิบัติมาตรการป้องกัน, การเตรียมรับมือกับไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และมีการแนะนำวิธีป้องกันตนเองจาก PM 2.5 แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สอนล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยง ณ โรงประกอบเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 35