มทบ. 39 ร่วมหน่วยแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร พร้อมจิตอาสา ให้ความรู้ปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษา (คลิป)

401
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

มทบ. 39 ร่วมหน่วยแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร พร้อมจิตอาสา ให้ความรู้ปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และฝุ่น pm 2.5 ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สาธิตการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และได้ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนรอบค่าย เพื่อป้องกันป้องกันฝุ่น pm 2.5 และเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้จัดการแสดงขุนภักดี 39 ให้ความบันเทิงทางด้านดนตรี ตลอดทั้งปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำกำลังพล ทหารกองประจำการ หรือ พลทหารต้นแบบ ผลัดที่ 2/62 ที่ผ่านการฝึกฝนตามขั้นตอนระเบียบของกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 63 ที่ผ่านมา ทำการแสดงโชว์พื้นฐาน การจัดระเบียบแถว ท่าทำความเคารพ ที่ดูเข้มแข็งสมกับเป็นทหาร และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ สมกับคำที่ว่า เป็นพลทหารต้นแบบ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้มีการแนะนำพลทหารต้นแบบ วิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพล ประชาชนในพื้นที่รอบค่าย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลอประชาชนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19 และผลกระทบจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย