ฉก.ทพ.31- ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง ทำแนวกันไฟพื้นที่เชียงราย-เชียงใหม่(คลิป)

439
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ฉก.ทพ.31- ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง ทำแนวกันไฟพื้นที่เชียงราย-เชียงใหม่


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 (ฉก.ทพ.31) กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, เทศบาลตำบลแม่เงิน, สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว, ชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านโครงการหลวงเกษตรพื้นที่สูงบ้านธารทองฯ, เกษตรอำเภอเชียงแสน, กำนันตำบลแม่เงิน, ผู้ใหญ่บ้านบ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงโครงการตามแนวพระราชดำริฯ บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยระยะแนวกันไฟมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

ในวันเดียวกัน กองร้อยทหารพรานที่ 3109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ นางบูมา มาเยอะ และ นางบูซึ แชหมื่อ ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 0200 น. ณ บ้านเลขที่ 111 และบ้านเลขที่ 308 บ.ตงจ่าใส ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

พร้อมกันนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ.เกี๋ยงเหนือ ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณดอยห้วยป่าเมี้ยง บ.เกี๋ยงเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

ในการนี้ กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 (ฉก.ม.4) กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าผาแดง, ทต.ทุ่งข้าวพวง, อุทยานแห่งชาติผาแดง, คณะครู นักเรียน รร.บ้านแม่กอน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ.แม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 100 คน