ลับแล ลักลอบตัดไม้ เทือกเขาห้วยช้าง-ห้วยปู่เจ้า

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:30 น.
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนลับแลที่ 10 ,ทหารชุดปฏิบัติการมวลชนที่ 8 ลับแล, ป่าไม้ ,ชุดฝ่ายปกครอง ตำบลชัยจุมพล-ทุ่งยั้ง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณเทือกเขาห้วยช้าง-ห้วยปู่เจ้า บริเวณพื้นที่ ม.6 ต.ชัยจุมพล

เนื่องจากมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่า พบการตัดไม้ บริเวณเทือกเขาห้วยช้าง-ห้วยปู่เจ้า จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ พบต้นสักถูกตัดจำนวน 4 ต้น แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงดำเนินการตรวจยึด และสืบสวนหาเบาะแสผู้กระทำความผิดต่อไป