d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อนุบาลพิษณุโลก เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กกต.นำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ลงคะแนน

330

อนุบาลพิษณุโลก เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กกต.นำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ลงคะแนน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนนและแสดงผลการลงคะแนนสามารถรับทราบทันทีว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีการจำลองรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป อาทิ ขั้นตอนการลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2 คน
หลังจาก กกต.พิษณุโลก มีการสาธิตและแสดงผลการคะแนนเรียบร้อยแล้ว เด็กนักเรียนจำนวน 2,058 คน ได้ทะยอยลงคะแนนเลือกประธานกรรมการสภานักเรียน

ประการสำคัญ ก่อนลงคะแนนมีผู้แทนจาก กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก มีการสาธิตการลงคะแนน และร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย นางสาวนันท์ธิกานต์ พันธุ์สง่า พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหัวหน้าการมีส่วนร่วม ว่าที่ ร.ต.หญิงชลิต รอดซุง นายเดชา แหลมทอง นายรัฐพล เมืองเดช เป็นต้น

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,058 คน เลือกตั้งโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของกกต พอเลือกตั้งเสร็จ ประมวลผลสอบทันทีว่าใครได้เป็นประธานนักเรียน ซึ่งดำเนินการเลือกตั้งมาเป็นประจำทุกปี เพื่อวางรากฐานการปกครอง
ให้เด็กเห็นว่าเขาเลือกตัวแทนเอง วางรากฐานที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข