ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเป็นระบบ

339
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเป็นระบบ


โดยทำการตรวจสายการบินตั้งแต่ต้นปี 2563 และยกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทำการตรวจเที่ยวบินของสายการบินจีนทุกเที่ยวบิน คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ร่วมกับด่านควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด และแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่

โดยกำหนดจุดตรวจที่บัสเกส หรือทางเข้าที่มาจากรถบัสในส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะไม่ปะปนหรือเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่จะเข้ามาทางสะพานเทียบเครื่องบิน ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะถูกตรวจโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด จะทำการตรวจซ้ำในห้องคัดกรอง ซึ่งเป็นห้องที่มีมาตรฐาน

นับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้คัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือแล้ว 11,548 คน พบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจะติดเชื้อเพียง 1 คน ซึ่งจากการตรวจตามกระบวนการทางการแพทย์ ไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถพยาบาลไว้พร้อม หากพบผู้ที่เข้านิยามของโรคนี้ จะสามารถส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทันที ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดชักโครก กลอนและลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ราวบันไดเลื่อน และรถเข็นกระเป๋า

จากข้อมูลของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา 91,417 ราย และเดินทางกลับไป 101,445 ราย