d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

“ปวินท์ อินกล่ำ”เหยี่ยวข่าว “northernnews”นั่งเก้าอี้นายกสื่อฯ อุตรดิตถ์ ชนิดไร้คู่แข่ง

667

“ปวินท์ อินกล่ำ”เหยี่ยวข่าว “northernnews”นั่งเก้าอี้นายกสื่อฯ อุตรดิตถ์ ชนิดไร้คู่แข่ง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมสมาชิกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีสมาชิกเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือการเลือกนายกสมาคมฯ แทนคนเก่า คือนายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ที่ครบวาระ

ในโอกาสนี้นายประสิทธิ์ พึ่งสุข ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอชื่อ นายปวินท์ อินกล่ำ หรือ “หนานตุ๋ย”ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้สมัครคนอื่น ที่ประชุมจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายปวินท์ อินกล่ำ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์  ตามข้อบังคับสมาคมฯแบบไร้คู่แข่ง

นายปวินท์ กล่าวว่า จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อข่าวอาชีพมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี โดยจะยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจริยธรรม ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมที่จะนำเสนอสิ่งมีผลกระทบต่อสังคม และเป็นที่พึ่งของประชาชน ขณะเดียวกันจะให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

สำหรับนายปวินท์ อินกล่ำ หรือ”หนานตุ๋ย” ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าว ทีวีและสื่อออนไลน์หลายสำนัก อาทิ เว็บไซต์ northernnewthailand.com -TNN 16 – ManagerOnline- ASTV และ new tv นอกจากนั้นเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุและทำงานประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย