d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ฉก.ทพ.31- ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ป้องกันฝุ่นละออง และทำแนวกันไฟ

210

ฉก.ทพ.31- ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ป้องกันฝุ่นละออง และทำแนวกันไฟ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 12 ก.พ. 63 กองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31(ฉก.ทพ.31) กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” ซึ่งในกิจกรรมมีการฉีดน้ำทำความสะอาดถนนและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

พร้อมกันนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณดอยป่าก๋าว บ.แก่นสะลองคำ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ในวันเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 (ฉก.ม.4) กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย, สถานีควบคุมไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ ทำแนวกันไฟผาแดง ระยะทำทางประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณเส้นหลังหมู่บ้านติดกับป่าชุมชน บ.หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่