d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา พร้อมเตรียมพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ (คลิป)

209

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา พร้อมเตรียมพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพะเยา

วันนี้ (12 ก.พ.63) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ติดตามโครงการที่สำคัญของรัฐบาล รวมถึงการติดตามเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา พร้อมกราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งมารอให้การต้อนรับ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปที่สวนสาธารณะ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา

โดยมีประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก เดินทางมารอให้การต้อนรับและพบกับนายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านต่อไป