d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี 

244

เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งและบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอดีต รวมทั้ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ในปัจจุบัน

โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเชียงราย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดเชียงราย และสมาชิกทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสวนสนามด้วยความพร้อมเพรียง

จากนั้น ประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และธงอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ธงประจำกองพัน ผรส. ธงประจำกอง กนช. และธงประจำกอง ชรบ. ก่อนจะเริ่มการสวนสนามทั้ง 9 กองพัน ประกอบด้วย กองพันอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย, กองพันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ กองพันทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และสมาชิกทหารผ่านศึก กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอดอยหลวง กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน และกองร้อยวิ่งชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์) อย่างสง่างามและเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงและเข้มแข็งยิ่ง

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายให้กำ
ในพิธีจัดให้มีการแสดงการใช้กระบองกัสปาตอง กลยุทธ์ในการระงับเหตุ การแสดง รปภ.บุคคลสำคัญ และการแสดงร่มบินของชมรมร่มบินจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงศักยภาพของ ฉก.นรสิงห์ และหน่วยสนับสนุน ก่อนจะเชิญธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับกองผสมนำขบวน (กองผสม 9 กองพัน 1 กองร้อยวิ่ง) เข้าสู่สนามศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนา จากนั้น ผู้บัญชาการกองผสมนำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย และประธานในพิธีอ่านสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันนี้ที่เป็นวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน ที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทย ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเข้มแข็งและจริงจัง

ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง มีบทบาทหน้าที่เป็นกองกำลังประจำถิ่น ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสมาชิก อส. จึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทำของข้าศึก การรักษาสถานที่สำคัญ และการข่าว เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองบัญชาการ เช่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การป้องกันเหตุและการปราบปรามยาเสพติด หรือภารกิจอื่น ๆ อีกหลายๆด้าน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน