นายกสมาคมองค์การสงเคราะห์ทหารศึกตาก จับมือมณฑลทหารบกตาก ที่ 310 จัดงาน “วันทหารผ่านศึก”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท ทวี มาพงษ์ นายกสมาคมองค์การสงเคราะห์ทหารศึกตาก เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ณ ลานสนามกีฬามณฑลทหารบก ที่ 310 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี พลตรี ณรัช สิงหปราภากร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกตาก ที่ 310 พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร รองนายกสมาคมองค์กรทหารผ่านศึกษาตาก และทหารประจำการ และองค์กรทหารผ่านศึกตากจำนวนมาก จาก 9 อำเภอของตาก และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อาคาราชสราญรมย์ มณฑลทหารบกตาก ที่ 310 อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  “วันทหารผ่านศึก” ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลัง สงครามมหาเอเชียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้น ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ

ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกมาถึงทุกวันนี้ โดยมี “ดอกป๊อปปี้” สีแดง นั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด ดังนั้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้เห็นดอกป๊อปปี้บานสะพรั่งไปทั่วราชอาณาจักร

สมาคมองคฺ์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาก มณฑลทหารบกตาก ที่ 310 กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี และเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก โดยมี พลโท ทวี มาพงษ์ เป็นประธานในพิธี โดยจัดกำลังสวนสนาม จำนวน 1 บก.กองผสม และ 2 กองพันสวนสนาม รวม 200 นาย เข้าร่วมพิธี.

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว