d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก “คอบร้าโกลด์” การฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐฯ-กกล.นานาชาติ สร้างอาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียน

305

พิษณุโลก “คอบร้าโกลด์” การฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐฯ-กกล.นานาชาติ สร้างอาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 10 ก.พ.63 เวลา 09.09 น.กำลังพลจากกองทัพอากาศ โดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )ในการฝึก Cobra Gold 2020 ณ. โรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนาย เจษฎา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย เป็นประธาน ทั้งนี้ กองทัพอากาศ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาด 7.8 ×20.32 เมตร ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน