องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิ ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และนายศิวัช
ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ กรรมการแม่บ้านมหาดไทย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล,คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล ,ปลัดอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งโครงการทำขาเทียมพระราชทานโดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเบื้องต้นมีคนพิการขาขาดได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจากทั้งหมด 9 อําเภอ จำนวน 105 ราย นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้กับนักกายภาพบำบัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 35 ราย เพื่อจะได้ช่วยดูแลคนพิการที่จะได้รับขาเทียมจากมูลนิธิต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน