พะเยา หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำ”วันมาฆบูชา” รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา(คลิป)

1168

พะเยา หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำ”วันมาฆบูชา” รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม (อ่านว่า วัด-ติ-โลก-อา-ราม) กลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ มีขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 30 ลำ ร่วมงานและมีบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ต่างร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม (อ่านว่า วัด-ติ-โลก-อา-ราม) กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 520 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา

โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำ ใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 30 ลำ เวียนเทียนรอบบริเวณวัด ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 38 และวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

โดย ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ 3 ครั้ง ต่อปีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาฃบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ปัณณวิชญ์  อยู่ดี ภาพ/ข่าว