“ธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข”นักธุรกิจหนุ่ม”อุตรดิตถ์”ผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องนอนยางพาราแบรนด์ “ThaiLatexMan”

สำหรับรางวัล “The Quality Awards 2020″
สาขา ธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี 2020”ที่นายธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร รีแลกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้รับผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องนอนยางพาราเกรดส่งออกของไทย “แบรนด์ ThaiLatexMan” ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลอันทรง เกียรติ “The Quality Awards 2020 สาขา ธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” ภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพมาตรฐาน SQC คัดเลือกโดยนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนแห่งประเทศไทย S (standard) =มาตรฐาน ,Q (quality) = คุณภาพ และC (consisten) = มั่นคงยั่งยืน

นายธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยากให้คนไทยทุกคน หันมาใช้สินค้าของไทย และ มุ่งการส่งออกเป็นหลัก ดีกว่านำเข้าเพื่อมาขายคนไทยด้วยกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจจะดีได้อยู่ที่พวกเราทุกคน ทำในทิศทางเดียวกัน ทุกอย่างก็จะออกมาดี ทำวันละเล็กละน้อย ทุกวันต้องก้าวหน้า ดีขึ้นแน่นอน จึงเลือกที่จะวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลูกในประเทศไทย

โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนสินค้าภาคการเกษตรของคนไทย ในภาวะที่ราคาตกต่ำ ด้วยการนำมาต่อยอดให้เป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อการส่งออกและผุดตลาดประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ จีน ด้วยการนำยางพารา ปลูกโดยเกษตรกรไทย มาผลิตที่นอนยางพาราสินค้ามาตรฐานส่งออกประเทศจีนโดยตรง ทั้งจัดทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราของคนไทย และผลิตในไทยทั้งหมด


“ซึ่งการได้รับ รางวัล“The Quality Awards 2020 สาขา ธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” นี้ต้อง ขอขอบคุณและยกความดี ความชอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่าน และพนักงานในเครือทุกคน จะนำเป็นกำลังใจในการผลิตสินค้าต่อยอดส่งเสริมอาชีพคนไทย ดัวยคนไทยต่อไป ” นายธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุขกล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน