ลำพูน “ชวน หลีกภัย” ร่วมงานประเพณี “เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ”

561
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ลำพูน “ชวน หลีกภัย”ร่วมงานประเพณี “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ”

เมื่อค่ำคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณี “เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประบายรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงก่อนพิธีเปิดงานมีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุของชุมชน 10 ตำบล ของอำเภอป่าซาง เริ่มขบวนจากหน้า รพ.สต.มะกอก เข้าสู่ลานโพธิ์ เมื่อถึงแล้วมีคณะช่างฟ้อนร่วมกันฟ้อนเล็บต้อนรับขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุอย่างงดงามตระการตา

ภายหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ได้มอบรางวัลการประกวดฟ้อนเล็บ และการประกวดขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ จากนั้นมีพิธีจุดเทียนสักการะบูชาอนุสาวรีย์ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก พระสุพรหมยานเถร กล่าวคำถวายผ้าห่มพระธาตุ และตั้งขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุขึ้นไปตามบันไดทางเดินขึ้นพระธาตุเจดีย์ 4 ครูบา จำนวน 469 ขั้น เมื่อขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุถึงด้านบนพระธาตุเจดีย์ 5 ครูบาแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมห่มผ้าพระธาตุฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา สวดโอวาทปาฎิโมกข์ พุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาและถือเป็นอันเสร็จพิธี

ด้านนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ เทศบาลตำบลมะกอก จัดงานประเพณี”เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ของอำเภอป่าซาง ปีนี้ถือเป็นการจัดงานขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ ขึ้นไปห่มพระธาตุเจดีย์ 4 ครูบาบนดอยเครือ อีกด้วย

ทั้งยังเป็นการเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุสี่ครูบา ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐิธาตุครูบา 4 องค์ ได้แก่ ครูบาพ่อเป็งโพธิโก ครูบาอินทจักร ครูบาพรหมา (พรม – มา) และครูบาคัมภีร ซึ่งมีบันไดนาคที่เชื่อมระหว่างเจดีย์บนดอยเครือ กับวัดพระบาทตากผ้าที่เชิงดอย จำนวน 469 ขั้น นับเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”นายก อบจ.ลำพูน กล่าว

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวง มีกำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมเที่ยววัดวิถีพุทธ  นิทรรศการชีวประวัติ 4 ครูบา และนิทรรศการวันมาฆบูชา ช่วงเย็นมีการทำวัตรเย็น เวียนเทียนรอบวิหารจัตุรมุข มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงตีกลองบูชา การแสดงตีมองเซิง กิจกรรมสวดมนต์โตยฮอยครูบา วิปัสสนาส่องใจ (บนพระธาตุเจดีย์สี่ครูบา) พิธีสวดโอวาทปาฎิโมกข์ และการเจริญสมาธิภาวนา