d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสอนนักเรียน ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า(คลิป)

409

สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสอน นร.รร.เฉลิมขวัญสตรี ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห้องประชุมตึกใหม่ ชั้น 6 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก เยี่ยมชมกิจกรรมตามที่ สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

จังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 หลังจากที่เชื้อไวรัส ดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ได้โดยใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้ามาทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพราะหน้ากากอนามัยแบบผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันและสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดขยะ และมลพิษจากการกำจัดหน้ากากอนามัยดังกล่าว