กองทัพภาคที่ 3 สวนสนามวันทหารผ่านศึก

1019

กองทัพภาคที่ 3 จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 ก.พ. 2562 ทีบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทหารผ่านศึกและมีพิธีสวนสนาม บริเวณหน้าลานสโมสรบันเทิงทัพ

โดยมี พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและสดุดีทหารผ่านศึกคุณงามความดี ตลอดทั้งเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้

หลังจากนั้น พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ภายในห้อง 101สโมสรบันเทิงทัพ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระคาถา อุทิศส่วนกุศลให้กับทหารกล้าผู้ที่ล่วงลับ
โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สงครามมหาเอเชียบูรพา สินสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ

โดยในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ โดยได้กำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกมาถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกป๊อปปี้ สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด