กกต.พิษณุโลก พร้อมรับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต ใช้ศาลาประชาคม เตือนกองเชียร์ระวังผิด กม.

พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตของ จังหวัดพิษณุโลก นั้น ขณะนี้ทาง กกต.จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ในการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต พร้อมกันทั้ง 5 เขต

พ.ต.ท.วัชรินทร์ กล่าวว่า กกต.พิษณุโลก ได้จัดเตรียมสถานที่ในการรับสมัครไว้พร้อมแล้ว และมีการประชุมคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่รับสมัคร พร้อมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การรับสมัคร ส.ส.ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลารับสมัครในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า สำหรับผู้สมัครจะเดินทางมาก่อนเวลา 08.30 น.ที่ถือว่ามาก่อนกำหนดเวลาเปิดรับสมัครซึ่งตามกติกาจะต้องมีการจับสลากเบอร์ผู้สมัคร ตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนของการรับสมัครแล้ว จะมีการแจกเอกสารต่างๆอาทิ ระเบียบว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัคร ส.ส.ด้วย

“ข้อควรระวังของผู้สมัคร ส.ส.หลังได้รับหมายเลข คือ การจัดขบวนหรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุน หรือให้กำลังใจแก่ผู้สมัคร ส.ส.หรือพรรคการเมืองในวันสมัครรับเลือกตั้ง ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดก่อนหรือหลังการรับสมัครเลือกตั้งอันอาจเข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรา 73(3)ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561(ศึกษานัยคำสั่งศาลอุธรณ์ภาค1คดีหมายเลขแดงที่3437/2551และคำสั่งศาลอุธรณ์ภาค4 คดีหมายเลขแดงที่ 929/2552)” พ.ต.ท.วัชรินทร์ กล่าว