3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

พิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

447
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019


วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 สี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ

โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง เน้นมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ เก้าอี้ พื้น ห้องน้ำ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสร่วมกันเป็นต้น ในครั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาล้างมือไม่ใช้น้ำ แผ่นประชาสัมพันธ์ล้างมือด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ถูกวิธี 7 ท่า คู่มือรู้ทันป้องกันฝุ่น MP 2.5 เป็นต้น

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมเพื่อการรับรู้และความตระหนักต่อสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่แก่ประชาชนที่ถูกต้อง

โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง เน้นมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ เก้าอี้ พื้น ห้องน้ำ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสร่วมกันเป็นต้น ในครั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาล้างมือไม่ใช้น้ำ แผ่นประชาสัมพันธ์ล้างมือด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ถูกวิธี 7 ท่า คู่มือรู้ทันป้องกันฝุ่น MP 2.5 เป็นต้