กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ เชิงสมานฉันท์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้องประชุมคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อุตรดิตถ์ แบบแบ่งเขต ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้ ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จัดโดย กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ผู้สมัครทุกคนรู้แพ้รู้ชนะ รู้ให้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ทุกคน เข้าใจในกฎหมายเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และวิธีการปฏิบัติตนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

นายจุมพล คำศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า แม้จะไม่มีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่การเปิดรับสมัคร ส.ส.ของ จ.อุตรดิตถ์ กกต.อุตรดิตถ์ มีความพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เกรงว่าว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทุกคน จะยังไม่เข้าใจในกฎระเบียบของการเลือกตั้ง และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความรักสามัคคี กกต.อุตรดิตถ์ จึงได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ขึ้น ส่วนการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม นี้กกต.อุตรดิตถ์ พร้อมแล้วเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการประสานงานกับองค์กรภาครัฐเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์และโปร่งใสที่สุด และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน