เชียงใหม่ ทหารปะทะขบวนการยาเสพติด บาดเจ็บ 2 นายยึดยาบ้า 2.9 ล้านเม็ด เฮโรอีน 32 กก.

963
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงใหม่ ทหารปะทะขบวนการยาเสพติด บาดเจ็บ 2 นายยึดยาบ้า 2.9 ล้านเม็ด เฮโรอีน 32 กก.

วันที่ 3 .. 63 เวลา 05.00 .ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  (ศป.บส.ชน.)ที่ 3 ได้รับแจ้งจากชป.ข่าวพิเศษจะมีการลำเลียงยาเสพติด.จึงได้จัดกำลังลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเวลา 08.00 .ได้พบกลุ่มขบวนการบริเวณพิกัด NB 032679 จึงได้ขอทำการตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบขนาดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงต่อสู้ เพื่อป้องกันตัวปัจจุบันเข้าควบคุมพื้นที่และได้จัดกำลังจำนวน 3 ชป. เข้าเพิ่มเติมและจัด ทก.ยว. เข้าควบคุมอำนวยการฯ

ต่อมาเวลา 08.40 .ศป.บส.ชน. ร่วมกับกองกำลังผาเมือง(กกล.ผาเมือง) ได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ผลการปะทะฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เวลา09.45 .ได้ประสานอากาศยานจากกกล.ผาเมือง นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปัจจุบันได้เพิ่มเติมกำลังจากฉก..4, ร้อย..2 บก.ควบคุมฯที่1 ฉก..4 และบก.ควบคุมศป.บส.ชน.ที่2 เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจพบยาบ้าจำนวนประมาณ 29 เป้ จำนวน 2,900,000 เม็ดเฮโรอีน 4 กระสอบ(32 กิโลกรัม)

ต่อมาวันเดียวกัน พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่3 /รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่3 (รองผอ.ศป.ปส.ทภ.3) ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยภายหลังเกิดการปะทะกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดช่วงเช้าที่ผ่านมากรณีชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือปะทะแก๊งยาบ้าที่.เชียงดาว.เชียงใหม่

ทั้งนี้สืบเนื่องเมื่อวันที่1 .. 63 เวลา 17.30 .ศป.บส.ชน. ได้รับแจ้งจาก ชป.ข่าวพิเศษ ศป.บส.ชน.ที่3 ว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด .นากองมูรัฐฉานสมม. จะมีลำเลียงยาเสพติดเข้าทางช่องทางหนองกะลางจึงได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติต่อมาเมื่อวันที่ 2 .. 63 จึงได้จัดกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ .ลีซอป่าบงงาม .เมืองนะ .เชียงดาว .เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่3 (รองผอ.ศป.ปส.ทภ.3) มอบหมายให้พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) สั่งการให้จัดกำลังเข้าสกัดกั้นในพื้นที่สำคัญและปรากฏตามข่าวสารแถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยาเสพติดยาบ้าจำนวนประมาณ 29 เป้2,990,000 เม็ดเฮโรอีน4 กระสอบ32 กิโลกรัม

ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ของการจับกุมในครั้งนี้ เกิดจากทุกภาคส่วนผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือและให้มีการเพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าว โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและทันเวลารวมทั้งการเพิ่มมาตรการเข้มงวดที่มุ่งเน้นการสกัดกั้นในลักษณะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทางยุทธวิธีโดยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมิประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.บส.ชน.) เปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและยาวนาน