3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

ยอดผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่นดับ 304 ราย ในจีนแผ่นดินใหญ่ – ญี่ปุ่นเจอคนติดเชื้อ 20 ราย แซงไทย 19 ราย

329
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ยอดผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่นดับ 304 ราย ในจีนแผ่นดินใหญ่ – ญี่ปุ่นเจอคนติดเชื้อ 20 ราย แซงไทย 19 ราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins) แสดงแผนที่ข้อมูลการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ในจีนแผ่นดินใหญ่ ณ เวลา 7:00 น.อยู่ที่ 13,983 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 304 ราย

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกประเทศจีน พบว่า ญี่ปุ่น อยู่ที่ 20 ราย ไทย 19 ราย ตามมาด้วยสิงค์โปร ฮ่องกง ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ

ขณะที่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสอู่ฮั่น ในประเทศจีน ล่าสุด ยังทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น  304 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ 14,380 ราย

ด้านสถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย ระบุออสเตรเลียออกคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยยกระดับคำเตือนการเดินทางเป็นระดับ 4 คือ “ห้ามเดินทาง” ไปจีน (ทุกเมือง/มณฑล) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่เดินทางมาจากจีนหรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่จีนจะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของออสเตรเลีย ยกเว้นผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลีย ครอบครัวและผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพนักงานสายการบิน ซึ่งได้มีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการป้องกันการติดเเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจากจีนมายังออสเตรเลีย จะต้องคัดแยกตนเองออกจากผู้อื่น (self-isolate) เป็นเวลา 14 วันนับจากเดินทางออกจากจีน

Cr: www.isranews