พิษณุโลก “เทศกาลกินสตรอว์เบอร์รี่ ภูหินร่องกล้า”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดเทศกาล “ ชม ชิม ช็อป ร่องกล้าสตรอว์เบอร์รี่ Rongkla Strawbeery Fetival 2019 “ณ ตลาดนัดเด็กดอย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ. พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสืบสาน รักษา  ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แนวทางพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ “ เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี่ เป็นผลไม้สายพันธุ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภายในงานมีกิจกรรม แข่งขันกินสตรอว์เบอร์รี่ ชิงเงินและถ้วยรางวัล ไฮไลน์ การประกวดนางงามสตรอว์เบอร์รี่ ชิงเงินรางวัลและมงกุฏเพชร การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชนเผ่าม้ง การดื่มชา กาแฟร่องกล้า สินค้า ของลูกๆเด็กดอย  และเที่ยวชมซากุระเมืองไทย บนภูลมโล ที่กำลังบานสะพรั่ง สวยงามมาก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ของพี่น้องชาวบ้านใหม่ร่องกล้า ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด อีกทางหนึ่งด้วย

นายมนิตย กล่าว่า สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้ “เทศกาลร่องกล้าสตรอว์เบอร์รี่” และการจัดงานมาตามลำดับ อาทิ  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ชุมชนบ้านร่องกล้า. กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านร่องกล้า. ตลาดนัดเด็กดอย เป็นต้น